Wyceny nieruchomości


Nasi specjaliści  gwarantuje profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Standardami Zawodowymi.Dział Wycen Majątkowych wykonuje szacowania nieruchomości
na potrzeby :

 • banków
 • urzędów
 • przedsiębiorstw
 • Osób fizycznych

Oferujemy usługi dla celów:

 • handlowo-hipotecznych
 • kupna-sprzedaży
 • darowizn i spadków
 • podatkowo-skarbowych
 • sprawozdań finansowych
 • sądowych i komorniczych

Wykonujemy wyceny nieruchomości:

 • mieszkaniowych: domy, lokale mieszkalne, zarówno ukończonych, jak i w budowie
 • biurowych, handlowych, magazynowych
 • przemysłowych
 • gruntowych budowlanych, rolnych i leśnych
 • Pozostawionych poza granicami kraju , tzw. mienie zabużańskie
 • Maszyn i urządzeń

Sporządzamy opracowania i ekspertyzy, nie stanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości (środków trwałych w celu amortyzacji)